# Úvod

Děkujeme za koupi šablony Adamin (opens new window)! Dodatečných nastavení této šablony je velmi málo, takže tato dokumentace bude poměrně krátká. I tak vás rádi provedeme různými nastaveními.

An image