# Kategorie na hlavní straně

Celestin obsahuje výpis kategorií na hlavní straně. Ty je samozřejmě možné nepřidávat, nicméně vřele doporučujeme jejich nastavení. Můžete tak oživit svojí hlavní stranu a přidat možnost navigace na sekce, které jsou pro vás důležité.

An image

# Administrace Shoptetu

V administraci Shoptetu budeme pracovat se dvěma kategoriemi, a to Editor Kódu a Články

# Editor kódu

Pro správné nastavení je potřeba vložit následující kód

<script>
   var hpCategoriesUrl = 'hp-kategorie';
   var hpCategoriesTestMode = 'true';
</script>
1
2
3
4

do kategorie

VZHLED A OBSAH > Editor > HTML kód > Záhlaví (před koncovým tagem HEAD)

Hodnotu za symbolem rovná se je možné nastavit libovolně (v našem případě hp-kategorie).

# Články

Nastavení v této části bude trochu složitější, ale provedeme vás jím detailně ☝️.

Nejdříve přejděme do následující sekce administrace Shoptetu.

VZHLED A OBSAH > Články

# Přidání rubriky

Jakmile se dostaneme do sekce článku, musíme přidat novou rubriku a pojemnovat ji stejně, jako hodnotu, kterou jsme vložili do editoru kódu za symbol rovná se (v našem případě je to HP Kategorie).

An image

WARNING

⚠️ Je důležité, aby rubrika byla pojmenováná stejně, jako hodnota vložená v Editoru kódu pro správné fungování navigace.

WARNING

Pojmenujte rubriku bez speciálních symbolů, jako jsou pomlčky a zachovejte pouze název. Pomlčka se díky administraci shoptetu vygeneruje sama po vtyvoření rubriky.

# Přidání článku (kategorie)

V nově vytvořené kategorii můžeme přidat článek. Jeho pojmenování bude stejné, jako jméno kategorie, která bude zobrazena na hlavní straně. An image

# Nastavení článku (kategorie)

Pro správné fungování je opět nutné mít nastavení tak, jak jej vidíte níže.

# Název

Odpovídá názvu kategorie, která bude zobrazovat na hlavní stránce e-shopu.

# Datum zveřejnění

Podle data zveřejnění se budou řadit kategorie na hlavní straně. Nejnovější se pak budou řadit na začátek.

# Rubrika

Musí být nastavená tak, aby článek patřil do zmíněné HP Kategorie

# URL adresa

Nyní nastavuje směřování kategorie uvnitř našeho e-shopu. Název můžeme nechat tak, jak je.

# Externí URL

Adresa, kterou vyplňujeme sami, a která bude směřovat na danou kategorii. Tzn., musíme zkopírovat URL kategorie produktů našeho e-shopu a přiřadit ji do tohoto pole.

# Obrázek

Ten, který se opět bude objevovat na hlavní straně a můžeme jej nahrát z našho počítače.

An image

WARNING

Je opravdu podstatné, aby tyto kroky byly dodrženy. Pouze tak bude možné přidat kategorie správně. Ujistěte se také, že jsou vaše články v rubrice viditelné.

WARNING

Další kategorie přidáte opakováním tohoto procesu.

# Smazání části kódu

Nyní je třeba se vrátit zpět do sekce:

VZHLED A OBSAH > Editor > HTML kód > Záhlaví (před koncovým tagem HEAD)

Jakmile jsme upravili kategorie podle našich potřeb, můžeme smazat třetí řádek kódu, a to níže označený. Tento kód sloužil jako pomocník při nastavení kategorií a jejich cache při prvotním nastavení. Jeho smazáním se výrazně zlepší výkon webu.

var hpCategoriesTestMode = 'true';
1

V našem kompletním kódu: 


<script>
   var hpCategoriesUrl = 'hp-kategorie';
   var hpCategoriesTestMode = 'true';
</script>
1
2
3
4

Kód v Editoru by pak měl vypadat takto:

<script>
   var hpCategoriesUrl = 'hp-kategorie';
</script>
1
2
3