# Novinky na hlavní straně

Celestin obsahuje výpis novinek na hlavní straně. Ty je samozřejmě možné nepřidávat, nicméně vřele doporučujeme jejich nastavení. Můžete tak oživit svojí hlavní stranu a přidat možnost navigace na sekce, které jsou pro vás důležité.

# Administrace Shoptetu

V administraci Shoptetu budeme pracovat se dvěma kategoriemi, a to Editor Kódu a Články

# Editor kódu

Pro správné nastavení je potřeba vložit následující kód

<script>
   var hpNewsUrl = 'nase-novinky';
   var hpNewsTestMode = 'false';
</script>
1
2
3
4

do kategorie

VZHLED A OBSAH > Editor > HTML kód > Záhlaví (před koncovým tagem HEAD)

Hodnotu za symbolem rovná se je možné nastavit podle názvu URL novinek (v našem případě nase-novinky).

# Články

Přejďeme do sekce článků, a to následovně.

VZHLED A OBSAH > Články

WARNING

Ujistěte se, že URL rubriky novinek se shoduje s dříve zadaným názvem! (V našem případě nase-novinky)

# Přidání novinek

Novinky můžete nyní přidávat do rubriky libovolně.

# Smazání části kódu

Nyní je třeba se vrátit zpět do sekce:

VZHLED A OBSAH > Editor > HTML kód > Záhlaví (před koncovým tagem HEAD)

Jakmile jsme upravili kategorie podle našich potřeb, můžeme smazat třetí řádek kódu, a to níže označený. Tento kód sloužil jako pomocník při nastavení kategorií a jejich cache při prvotním nastavení. Jeho smazáním se výrazně zlepší výkon webu.

var hpNewsTestMode = 'false';
1

V našem kompletním kódu: 


<script>
   var hpNewsUrl = 'nase-novinky';
   var hpNewsTestMode = 'false';
</script>
1
2
3
4

Kód v Editoru by pak měl vypadat takto:

<script>
   var hpNewsUrl = 'nase-novinky';
</script>
1
2
3